Karthik Raman

Mahalaya Paksha Tarpana Sankalpa (Drik/Vakyam)

आषाढ्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे।यो वै श्राद्धं नरः कुर्यादेकस्मिन्नपि वासरे।तस्य संवत्सरं यावत् तृप्तास्स्युः पितरो ध्रुवम्॥ ஆஷாட பூர்ணிமையிலிருந்து ஐந்தாவது பக்ஷத்தில் ஸுர்யன் கன்யாராசியில் இருக்கும் பொழுது, எந்த மனிதன்… Read More »Mahalaya Paksha Tarpana Sankalpa (Drik/Vakyam)